Blog > Komentarze do wpisu
18.Akt administracyjny: pojęcie, cechy, podział,

Akt administracyjny- jednostronny akt woli /decyzja/ organu administracji publicznej, rozstrzygający konkretną sprawę, skierowany do konkretnego adresata. Akt administracyjny zawiera:

 1. Nazwę organu administracyjnego i nazwę stron,
 2. Treść decyzji,
 3. Powołanie podstawy prawnej,
 4. Uzasadnienie faktyczne i prawne,
 5. Datę,
 6. Pouczenie o prawie wniesienia odwołania bądź wniesienia skargi do sądu administracyjnego,
 7. Podpis i stanowisko służbowe urzędnika.

Cechy aktu administracyjnego:

 • Jest wydawany przez organ administracji publicznej/ rządowej lub samorządowej/,
 • Organ wydający decyzję jest nadrzędnym nad jej adresatem /tzw. imperium/,
 • Nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznaje mu uprawnienia. Jest więc zdarzeniem prawnym.

Podział aktów administracyjnych:

 • Zewnętrzne- skierowane są „na zewnątrz” urzędu, do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej, np. zezwolenia na budowę, decyzja komisji lekarskiej w sprawie niezdolności do pracy.
 • Wewnętrzne- skierowane są przez organ administracji nadrzędny do organu podległego, nie wychodzą na zewnątrz administracji, np. zarządzenie premiera skierowane do wojewody.
 • Deklaratywne- sam nie tworzy praw i obowiązków adresata, np. poświadczenie posiadania uprawnień rolniczych, posiadania obywatelstwa polskiego itp.
 • Konstytutywne- tworzy, zmienia lub uchyla stosunki prawne, np. nadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pozytywne- załatwia sprawę zgodnie z przedstawionym wnioskiem.
 • Negatywne- odmawia całkowicie lub częściowo żądaniu strony, np. wydania prawa jazdy.
środa, 03 czerwca 2009, rint

Polecane wpisy